Niezwykle miło nam poinformować, że podczas konferencji „Dziecko, rodzic i świat. Wyzwania Terapeutyczne XXI w.” na zaproszenie Pani Katarzyny Czechowicz-Gołaszewskiej, 10 marca 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Żyrardowie http://sosw.oeiizk.waw.pl wystąpiła Prezes Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” Elżbieta Falkowska. Przemowa dotyczyła wspomagania rozwoju dzieci z diagnozą mutyzmu wybiórczego i spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Serdeczne gratulacje!