W dniach 30 października – 30 listopada 2017 Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” organizuje akcję podsumowującą miesiąc świadomości mutyzmu wybiórczego pod tytułem: Szkoła pełna zrozumienia / Przedszkole pełne zrozumienia.

Wydarzenie to honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

https://brpd.gov.pl/

pismo: Honorowy Patronat RPD akcja

Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres e’mail: projekt@mutyzm.org.pl

Placówki, które wezmą udział w akcji, po wypełnieniu określonych w regulaminie zadań, otrzymają stosowny certyfikat.

Cel akcji: zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego) wśród nauczycieli, wśród dzieci zwrócenie uwagi na to, jak ważna w codziennym życiu jest komunikacja werbalna.

Adresaci akcji: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea – placówki publiczne i niepubliczne

Regulamin akcji dostępny jest tutaj: Akcja SZKOŁA PRZEDSZKOLE PEŁNA ZROZUMIENIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PLACÓWKI DO UDZIAŁU W WYDARZENIU,
BĄDŹCIE PIONIERAMI SZERZENIA RZETELNEJ WIEDZY O MUTYZMIE WYBIÓRCZYM!