W związku z pojawieniem się na popularnym portalu aukcyjnym oferty sprzedaży książeczki „Mutyzm wybiórczy – o dzieciach które czasami milczą” wydanej przez PTMW informujemy, iż Stowarzyszenie nie ma nic wspólnego z podobnymi ofertami.

Książeczka jest nieodpłatnie rozprowadzana w bibliotekach i innych instytucjach, tak aby mogła trafić do jak najszerszego grona zainteresowanych.