W piątek 30.11 odbyła się w Krakowie konferencja „Zagubione w milczeniu. Mutyzm wybiórczy i inne zaburzenia lękowe u dzieci. Objawy, diagnoza oraz terapia”. Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału w tym wydarzeniu i wygłoszenia krótkiego referatu.

W imieniu PTMW referat wygłosiła Elżbieta Falkowska, która opowiedziała o roli rodzica w procesie terapii dziecka z mutyzmem wybórczym. Wystąpienie było oparte na własnym doświadczeniu, przemyśleniach i wnioskach. Celem prelekcji było udowodnienie, jak wiele może zdziałać rodzic i jak ważna jest jego obecność w trakcie terapii. Prezes Stowarzyszenia zachęcała rodziców do czynnej współpracy ze specjalistami, do zdobycia wiedzy i weryfikowania działań jakie proponuje terapeuta. Tylko dobrze wyedukowany rodzic, będzie w stanie rozpoznać czy specjalista ma wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym, oraz uchronić dziecko przed pseudospecjalistą.

W naszej opinii rola specjalisty, szczególnie w placówkach oświatowych, jest wyjątkowo ważna. Zarówno rodzic jak i dziecko potrzebują wsparcia i empatii. Brak wiedzy i doświadczenia może uzupełnić zarówno specjalista jak i rodzic, wystarczy trochę pokory do własnego „ja” i chęci nabycia nowych, skutecznych umiejętności z dobrej literatury jak również od osób ( specjalistów i rodziców), którzy mają doswiadczenie i skutecznie przeprowadziły terapię swojego dziecka.

Ponieważ pojawiały się głosy zdziwienia, dlaczego nie promowaliśmy konferencji na naszej grupie wsparcia oraz na stronie www, chcielibyśmy wyjaśnić również tą kwestię. Jako Stowarzyszenie możemy się angażować jedynie w projekty edukacyjne, co do których mamy 100% pewności, że przekazana podczas nich wiedza jest zgodna z najlepszymi praktykami diagnozy i terapii mutyzmu wybiórczego. W przypadku tego konkretnego wydarzenia nie mieliśmy takiej pewności, ze względu nie nieznajomość większości prelegentów. Stąd też decyzja o odmowie objęcia patronatem konferencji oraz wsparcia marketingowego.

Jak się okazało, decyzja była jak najbardziej słuszna. Informacje przekazywane przez prelegentów uczestnikom podczas I sesji konferencji a dotyczące mutyzmu wybiórczego są naszym zdaniem nieadekwatne do aktualnego stanu wiedzy. Przykro nam, że po raz kolejny były szerzone mity, które już dawno powinny być zastąpione aktualną wiedzą i badaniami w poruszanej tematyce, gdyż są krzywdzące dla dzieci i ich rodzin.

W zasadzie w trakcie całej konferencji na wyróżnienie zasługują trzy wystąpienia:
– Pani Alicji Iwanowskiej, która w rewelacyjny sposób opowiedziała o pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Taki specjalista to prawdziwy skarb!
– Pani Anny Strzeleckiej, która w swoim wystąpieniu poruszyła kwestię mitów, jakie często słyszą rodzice z ust specjalistów i pracowników placówek edukacyjnych.
– Pani Anny Jasiołek, która opowiedziała o swojej walce o zdrowie dziecka. Walce z bezlitosnym systemem i ludźmi, którzy pracując w ramach tego systemu stracili empatię, nie widząc już dziecka i jego cierpienia.

Cieszy nas fakt, iż coraz więcej mówi się o mutyzmie wybiorczym w Polsce, bo problem istnieje i nie jest to tylko chwilowa moda. Krzepiące jest również to, że tak wielu specjalistów i nauczycieli chce zdobywać wiedzę, aby pomagać swoim małym i dużym podopiecznym. Dziękujemy, dzięki Wam nasze dzieci czeka lepsze jutro, bo chcieć pomóc to móc pomóc.