UPARTY NAUKOWIEC PROSI

Ci z Was którzy są regularnymi czytelnikami tej strony pamiętają zapewne apele o udział w moim projekcie „zrozumieć mutyzm”. Ogłosiłem nawet kwiecień miesiącem badań nad mutyzmem wybiórczym… Lecz pod koniec kwietnia przeprowadziłem zestawienie zebranych dotąd wyników i widzę, że potrzeba tu dłuższej kampanii…. Przypominam więc, o co chodzi.

O CO CHODZI W BADANIACH MARCINA? Chcę się dowiedzieć, jak funkcjonują dzieci z MW (oraz historią MW) żyjące w Polsce. Jakie są główne objawy MW. Jakie inne problemy wiążą się z MW. Jakie są mocne strony dzieci z MW. Jaki jest ich temperament i osobowość. Czym różnią się od podobnych sobie dzieci bez MW. Chodzi mi o to, aby lepiej zrozumieć czym jest mutyzm wybiórczy, skąd się bierze, a także opracować lepsze, czulsze narzędzia do jego diagnozy. W Polsce nie prowadzono dotąd prawie w ogóle takich badań.

KOGO PROSZĘ? O CO PROSZĘ? Proszę rodziców dzieci z MW, lub historią pokonanego MW (ex-MW), jeśli tylko ich dziecko uczęszcza regularnie do POLSKIEGO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY PODSTAWOWEJ. A proszę o dwie rzeczy:
a) Wypełnienie ankiety internetowej, w której pytam Ciebie o: objawy MW, temperament i osobowość dziecka, jego rozwój językowy, mocne i słabe strony, diagnozy (opinie i orzeczenia) jakie dziecko otrzymało, także Twoje obawy i podejrzenia odnośnie różnych aspektów rozwoju. Ankieta jest online, jej wypełnienie trwa około godzinę. Nie jest trudna – pytam o Twoje własne doświadczenia i obserwacje Twojego dziecka. Myślę nawet, że ankieta może być ciekawa, jako okazja do refleksji nad tym, jakie jest Twoje dziecko.
b) Zaproszenie innego rodzica do badań. Jakiego? Pomyśl o dobrym koledze Twego syna, lub koleżance Twojej córki. Koniecznie z tej samej klasy lub grupy przedszkolnej. Bez MW. Pogadaj z ich mamą albo tatą. Wyjaśnij sprawę, przekaż mój list z prośbą o wypełnienie ankiety.

JAK WYPEŁNIĆ ANKIETĘ? Wyślij proszę mejla na adres projekt.mutyzm@gmail.com. Wtedy wyślę Ci link do odpowiedniej strony www wraz z instrukcjami. Z przyczyn technicznych nie mogę go umieścić tutaj bezpośrednio.

NAJWAŻNIEJSZE…. w tym momencie najbardziej zależy mi na tym, abyś zaprosił do badań drugiego rodzica – rodzica dziecka bez MW. To bardzo ważne, bo tylko porównując ze sobą dzieci z mutyzmem i bez mutyzmu, o podobnych doświadczeniach (tej samej płci, w tym samym mniej więcej wieku, uczęszczające do tych samych grup przedszkolnych bądź tych samych klas) mogę zrozumieć specyfikę mutyzmu. Naprawdę rozumiem, że takie zaproszenie może być trudne. Ale przecież Twój syn czy Twoja córka uczestniczą w życiu klasy czy grupy – a wraz z nimi i Ty. Pewnie spotykasz innych rodziców na wywiadówkach, w szatni, lub kiedy zabierasz swoje dziecko na klasowe imprezy. Wyjaśnij o co chodzi, pogadaj!

Strona internetowa mutyzm.org.pl, którą czytasz, zanotowała w miesiącu kwietniu ponad 4000 wejść. Zaś na facebookowym forum mutyzm.org.pl jest zarejestrowanych ponad 2000 osób. Przypuszczam, że większość to rodzice dzieci z MW, którzy spełniają kryteria omówione powyżej: mieszkają w Polsce, ich dzieci są w przedszkolu lub podstawówce. Chciałbym, żeby w tej naszej wielkiej grupie znalazło się choć 100 osób – rodziców dzieci z MW – które wypełni moją ankietę i odważy się zaprosić drugiego rodzica. Na razie, od początku badań (17 marca), ankietę wypełniło 60 rodziców dzieci z MW. Rodziców dzieci bez MW zaproszono…. garstkę.

OBIECUJĘ, że kiedy badania zostaną zakończone i opracuję ich wyniki, to przedstawię tutaj ich krótkie podsumowanie – żebyś wiedział/a, co wynikło z Twojej pracy.

Więc w dzień 3 maja, nasze narodowe święto, apeluję – wesprzyj polskie badania naukowe nad MW:
• Rozważ udział w opisanym projekcie – wyślij mejla na adres projekt.mutyzm@gmail.com
• Jeśli już wysłałeś, przeczytałeś instrukcje i nadal chcesz wziąć udział w badaniach, ale zapomniałeś wypełnić ankietę lub zabrakło Ci czasu – zrób to proszę jak najszybciej.
• Jeśli wypełniłeś ankietę – dziękuję! Rozważ proszę zaproszenie drugiego rodzica, korzystając z listu, który Ci wysłałem.
• Jeśli wypełniłeś i zaprosiłeś – dziękuję po trzykroć!

Ps. Jeśli jesteś praktykiem – diagnostą i terapeutą: rozważ przekazanie mojego zaproszenia tym rodzicom, którzy nie czytają tej strony i nie są członkami naszych facebookowych forów. Napisz do mnie, a przekażę Ci list z zaproszeniem, który przygotowałem dla tych właśnie osób.