HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WEBINARÓW

Organizowanych przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”


Najczęściej zadawane pytania

Jakie są zasady udziału w webinarze?

Zasady regulujące zapisy na szkolenia, oraz udział w nich, są ujęte w Regulaminie

Kiedy otrzymam fakturę VAT

Faktury VAT z tytułu wpłaty za szkolenie są wystawiane najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się szkolenie (zgodnie z  art. 106i ust. 1 ustawy o VAT)

Kiedy otrzymam certyfikat uczestnictwa?

Certyfikaty uczestnictwa są przesyłane Uczestnikom w ciągu 14 dni od daty szkolenia (o ile szkolenie jest certyfikowane).

Nie wzięłam udziału w webinarze, czy otrzymam materiały szkoleniowe i certyfikat?

Nie, zgodnie z regulaminem nie ma takiej możliwości.

Brak wydarzeń w najbliższym czasie.

X