HARMONOGRAM WEBINARÓW

Organizowanych przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”


MARZEC
2018

TERMIN: 21.03.2018 (druga edycja)

PORUSZANE ZAGADNIENIA:

  • Terapia dziecka/ucznia z MW w poradni, przedszkolu, szkole i w domu.
  • Cele terapii, plan terapii.
  • Dobór strategii oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka/ucznia z MW. Modelowanie, wygaszanie bodźca lękowego (metoda małych kroków) w postaci działań formalnych i nieformalnych, metoda „Od chóru do solo”.
  • Zasady pokonywania trudności komunikacyjnych (obciążenie komunikacyjne).
  • Pytania i odpowiedzi.

PROWADZĄCA: mgr Maria Bystrzanowska

ZAPISZ SIĘ


KWIECIEŃ
2018

TERMIN: 11.04.2018

PORUSZANE ZAGADNIENIA: Jak przygotować dziecko wrażliwe (z MW) do przedszkola, do zmiany placówki: przejście z  przedszkola do szkoły, do zmiany klasy, do zmiany szkoły.

PROWADZĄCA: mgr Maria Bystrzanowska

ZAPISY: zapisy jeszcze nie uruchomione


MAJ
2018

TERMIN: 16.05.2018

PORUSZANE ZAGADNIENIA

  • Generalizacja mowy w klasie, w domu i w terenie z uwzględnieniem obciążenia komunikacyjnego.
  • Dziecko z MW u lekarza, u fryzjera, w restauracji, na zajęciach dodatkowych i na wczasach.
  • Pytania i odpowiedzi.

PROWADZĄCA: mgr Maria Bystrzanowska

ZAPISY: zapisy jeszcze nie uruchomione


X