stowarzyszenie polskie towarzystwo mutyzmu wybiórczegoStowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” zostało oficjalnie zarejestrowane dnia 14 grudnia 2016 r., jednak grupa osób, stanowiąca grupę założycielską Stowarzyszenia, już kilka miesięcy wcześniej podjęła szereg działań wspólnie z gronem rodziców dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym (MW).

'Oświecać trzeba nawet tych, którzy wolą siedzieć w ciemnościach.'

Harlan Coben, 'Bez skrupułów'

Nasza dotychczasowa działalność obejmuje m.in.:

  • stworzenie własnego serwisu internetowego (www.mutyzm.org.pl), jednego z nielicznych serwisów polskojęzycznych, na którym gromadzone są aktualne i szeroko dostępne informacje dotyczące tematyki mutyzmu wybiórczego zaczerpnięte z najnowszych publikacji naukowych jak również prowadzone są badania naukowe służące pogłębieniu wiedzy na temat ilości dzieci dotkniętych tym zaburzeniem w Polsce, ich funkcjonowaniem w środowisku przedszkolnym, szkolnym i domowym. Prężnie rozwija się grupa wsparcia na Facebooku gdzie jest już ponad 5 tysięcy użytkowników zainteresowanych tematyką MW.
  • zaproszenie do współpracy ekspertów – logopedów, psychologów, pedagogów oraz nauczycieli, którzy dzielą się swoją fachową wiedzą i wpierają rodziców i ich dzieci.
  • inicjowanie spotkań, ogólnopolskich i lokalnych, dla wszystkich szukających pomocy i wsparcia,
  • organizowanie webinarów, konferencji prowadzonych przez logopedów, psychologów i rodziców,
  • nawiązywanie kontaktów z mediami poprzez udzielanie wywiadów czy współtworzenie i dostarczanie informacji, szeregu artykułów, poradników, książek, audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych tematyce mutyzmu wybiórczego w Polsce.

Działamy całkowicie społecznie, a wszystkie podejmowane przez nas przedsięwzięcia wymagające funduszy możliwe są wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych członków i sympatyków.

Zarząd Stowarzyszenia

elżbieta falkowskaElżbieta Falkowska

PREZES

Mama 8 letniej dziewczynki dotkniętej mutyzmem wybiórczym. Jak mówi, „dla dzieci przebije każdy mur”.

Anna Cieniuch-ŁukowskaAnna Cieniuch-Łukowska

SKARBNIK

Mama dziewczynki z mutyzmem wybiórczym. Kobieta bez czasu. Ma wiele pasji. Specjalistka od księgowości. W stowarzyszeniu charytatywnie zajmuje się sprawami finansowymi.

Agnieszka MazurAgnieszka Mazur

SEKRETARZ

Mama trójki dzieci, w tym syna z mutyzmem wybiórczym i innymi lękami. Dzięki małym krokom skutecznie wspiera syna w byciu uczniem.
Z zawodu opiekunka dziecięca, chwilowo opiekunka dzieci własnych. Z rodzinnej konieczności znająca także temat zespołu Aspergera.

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” (PTMW) w charakterze członka zwyczajnego lub członka wspierającego.

Członkiem zwyczajnym mogą zostać rodzice/opiekunowie prawni dzieci z mutyzmem wybiórczym lub osoby dorosłe z mutyzmem wybiórczym, a także specjaliści, którzy zawodowo zajmują się tematyką tego zaburzenia.

Członek zwyczajny ma prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków PTMW, ma więc wpływ na podejmowane w Stowarzyszeniu decyzje. Członkowie zwyczajni mają także czynne i bierne prawo brania udziału w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTMW. Istotnym uprawnieniem jest także prawo do korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez PTMW, zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów .

Podstawowym obowiązkiem członka zwyczajnego jest opłacanie rocznej składki członkowskiej (obecnie wynosi ona 120,00 zł).

Członkostwo zwyczajne to podstawowa forma udziału w PTMW. Miło nam będzie, jeśli grono członków zwyczajnych Stowarzyszenia powiększy się. Mamy wiele planów do zrealizowania, a każda forma Waszej pomocy będzie dla nas bardzo cenna. Każda osoba ma coś innego, wartościowego do zaoferowania na rzecz PTMW.

Osoby, które mogą mieć pewne obawy przed wstąpieniem w szeregi PTMW chcielibyśmy zapewnić, że praca w Stowarzyszeniu nie jest szczególnie czasochłonna – większość z nas też ma rodziny, pracę zawodową i swoje zainteresowania. Pomoc w PTMW oraz inne dotychczasowe zajęcia, można z powodzeniem pogodzić.

Również osoby lękowe nie powinny wahać się przed wstąpieniem do naszego grona. Jeśli masz obawy przed wstąpieniem do PTMW, powiedz/napisz nam o tym. Zapewniamy, że w czasie bieżącej pracy i podziału obowiązków uwzględnimy Twoje predyspozycje.

W charakterze członka wspierającego z radością przyjmiemy osoby fizyczne i prawne, które chciałyby regularnie wspierać PTMW w zadeklarowanej przez siebie, wcześniej uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie. Podstawowym warunkiem zostania członkiem wspierającym PTMW jest świadczenie na rzecz Stowarzyszenia regularnego wsparcia merytorycznego, rzeczowego lub finansowego. To idealne miejsce dla specjalistów, którzy chcieliby nam pomóc, deklarując np. prowadzenie konsultacji rodzicom dzieci z mutyzmem wybiórczym, udzielanie specjalistycznych porad, szkoleń czy prowadzenie spotkań lokalnych grup wsparcia. Inne formy pomocy, które zadeklarować może członek wspierający, to pomoc rzeczowa lub regularna pomoc finansowa.

Członkowie wspierający nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków, jednak brany jest pod uwagę ich głos doradczy.

Członkowie wspierający nie mogą również brać czynnego i biernego udziału w wyborach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Członkowie wspierający zwolnieni są z opłaty członkowskiej.

Jeśli podjąłeś już decyzję, że chciałabyś/chciałbyś zostać członkiem Stowarzyszenia, prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej skanu na adres: kontakt@mutyzm.org.pl Następnie, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich warunków, Zarząd podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet członków.

Deklaracja – członek zwyczajny

deklaracja członkowska – zwyczajny2021

Deklaracja – członek wspierający

deklaracja członkowska – wspierający2021

Dane rejestrowe

Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”
ul. Żurawia 12, 05-270 Marki

NIP: 1251649069
REGON: 36608215800000
KRS: 0000651541

Do pobrania:

Statut

Wypis z KRS

Wspomóż nas

Możesz nam pomóc przekazując darowiznę na cele statutowe stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”
Nr konta: 16 1140 2004 0000 3702 7905 6413

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą działalność w inny sposób, zachęcamy do kontaktu.
X