polskie towarzystwo mutyzmu wybiórczegoStowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” (PTMW) powstało pod koniec 2016 roku (data wpisu do rejestru stowarzyszeń 14-12-2016) z inicjatywy rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. Poznała nas ze sobą Anna Strzelecka, której zawdzięczamy rzetelną wiedzę o zaburzeniu. Jej ogromne, bezinteresowne poświęcenie i zaangażowanie w szerzenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego budzą podziw, ale przede wszystkim motywują do tego, by działać na rzecz dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym w Polsce.

Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym mutyzmem wybiórczym (MW) i ich rodzinom.

Będziemy się starali ją realizować poprzez rozpowszechnianie wiedzy o właściwych metodach terapii osób dotkniętych MW, prowadzenie na ten temat szkoleń i konferencji, a także wydawanie broszur i książek.

Planujemy także prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologicznej dla rodziców dzieci dotkniętych MW, organizowanie spotkań grup wsparcia na poziomie lokalnym, oraz spotkań online.

Chcemy aby o mutyzmie wybiórczym, jak i o naszym stowarzyszeniu dowiedziało się jak najwięcej osób, dlatego mamy zamiar rozwinąć działalność medialną w środkach masowego przekazu, organizować różnorodne imprezy, koncerty i konkursy, mające na celu promocję działalności statutowej PTMW, a także akcje społeczne uświadamiające, jakiego rodzaju zaburzeniem jest mutyzm wybiórczy.

Nie zapominamy także o specjalistach – chcemy ściśle współpracować z wolontariuszami i specjalistami, zajmującymi się terapią osób dotkniętych MW.

Naszym zamiarem jest także współpraca z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi, a także wspieranie i inicjowanie badań naukowych nad mutyzmem wybiórczym.

Zarząd Stowarzyszenia

elżbieta falkowskaElżbieta Falkowska

PREZES

Mama 8 letniej dziewczynki dotkniętej mutyzmem wybiórczym. Jak mówi, „dla dzieci przebije każdy mur”.

Anna Cieniuch-ŁukowskaAnna Cieniuch-Łukowska

WICEPREZES

Mama dziewczynki z mutyzmem wybiórczym. Kobieta bez czasu. Ma wiele pasji. Specjalistka od księgowości. W stowarzyszeniu charytatywnie zajmuje się sprawami finansowymi.

Paulina Apolinarska-BonifaczukPaulina Apolinarska–Bonifaczuk

WICEPREZES

Mama sześciolatka z mutyzmem wybiórczym. Głęboko przekonana o skuteczności metody małych kroków według Maggie Johnson. Zainteresowana nie tylko naukowym wymiarem MW, w roku 2016 zaangażowała się w przygotowanie spotkania nt. tego zaburzenia na festiwalu filmowym Transatlantyk (panel dyskusyjny poprzedzony był projekcją krótkometrażowego filmu fabularnego „Stuck in mute” w reż. Shane’a Meuwissena).

Gosia BatowskaMałgorzata Batowska

SEKRETARZ

Jest mamą dziewięciolatka z mutyzmem wybiórczym. Od 2013 podejrzewała u syna mutyzm wybiórczy. W 2015 znalazła się na grupie wsparcia i dopiero tu znalazła rzetelną wiedzę na temat mutyzmu wybiórczego. Dzięki zdobytej wiedzy może codziennie pomagać synowi przezwyciężyć lęk przed mówieniem. Jest nauczycielem w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałami integracyjnymi.

Elżbieta SzczepaniakElżbieta Szczepaniak

SKARBNIK

Mama dwójki wspaniałych dzieciaków z mutyzmem wybiórczym (lat 6 i 4). Zawodowo jest animatorem zabaw, bo dzieci to jej pasja. Dzięki zdobytej na stronie i grupie wsparcia wiedzy może pomóc własnym dzieciom, a przy okazji również innym, które tego potrzebują, dlatego też zaangażowała się w powstanie stowarzyszenia. Janusz Korczak powiedział „Jeśli śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. I po to powstało Stowarzyszenie, aby u każdego, kto zmaga się z MW wywołać uśmiech.

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” (PTMW) w charakterze członka zwyczajnego lub członka wspierającego.

Członkiem zwyczajnym mogą zostać rodzice/opiekunowie prawni dzieci z mutyzmem wybiórczym lub osoby dorosłe z mutyzmem wybiórczym.

Członek zwyczajny ma prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków PTMW, ma więc wpływ na podejmowane w Stowarzyszeniu decyzje. Członkowie zwyczajni mają także czynne i bierne prawo brania udziału w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTMW. Istotnym uprawnieniem jest także prawo do korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez PTMW, zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów .

Podstawowym obowiązkiem członka zwyczajnego jest opłacanie rocznej składki członkowskiej (obecnie wynosi ona 120,00 zł).

Członkostwo zwyczajne to podstawowa forma udziału w PTMW. Miło nam będzie, jeśli grono członków zwyczajnych Stowarzyszenia powiększy się. Mamy wiele planów do zrealizowania, a każda forma Waszej pomocy będzie dla nas bardzo cenna. Każda osoba ma coś innego, wartościowego do zaoferowania na rzecz PTMW.

Osoby, które mogą mieć pewne obawy przed wstąpieniem w szeregi PTMW chcielibyśmy zapewnić, że praca w Stowarzyszeniu nie jest szczególnie czasochłonna – większość z nas też ma rodziny, pracę zawodową i swoje zainteresowania. Pomoc w PTMW oraz inne dotychczasowe zajęcia, można z powodzeniem pogodzić.

Również osoby lękowe nie powinny wahać się przed wstąpieniem do naszego grona. Jeśli masz obawy przed wstąpieniem do PTMW, powiedz/napisz nam o tym. Zapewniamy, że w czasie bieżącej pracy i podziału obowiązków uwzględnimy Twoje predyspozycje.

W charakterze członka wspierającego z radością przyjmiemy osoby fizyczne i prawne, które chciałyby regularnie wspierać PTMW w zadeklarowanej przez siebie, wcześniej uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie. Podstawowym warunkiem zostania członkiem wspierającym PTMW jest świadczenie na rzecz Stowarzyszenia regularnego wsparcia merytorycznego, rzeczowego lub finansowego. To idealne miejsce dla specjalistów, którzy chcieliby nam pomóc, deklarując np. prowadzenie konsultacji rodzicom dzieci z mutyzmem wybiórczym, udzielanie specjalistycznych porad, szkoleń czy prowadzenie spotkań lokalnych grup wsparcia. Inne formy pomocy, które zadeklarować może członek wspierający, to pomoc rzeczowa lub regularna pomoc finansowa.

Członkowie wspierający nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków, jednak brany jest pod uwagę ich głos doradczy.

Członkowie wspierający nie mogą również brać czynnego i biernego udziału w wyborach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Członkowie wspierający jako członkowie Stowarzyszenia także opłacają roczną składkę członkowską.

Jeśli podjąłeś już decyzję, że chciałabyś/chciałbyś zostać członkiem Stowarzyszenia, prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej skanu na adres: kontakt@mutyzm.org.pl Następnie, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich warunków, Zarząd podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet członków.

Dane rejestrowe

Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”
ul. Żurawia 12, 05-270 Marki

NIP: 1251649069
REGON: 36608215800000
KRS: 0000651541

Do pobrania:

Statut
Wypis z KRS

Wspomóż nas

Możesz nam pomóc przekazując darowiznę na cele statutowe stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”
Nr konta: 50 1140 2004 0000 3602 7671 0002

Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą działalność w inny sposób, zachęcamy do kontaktu.

X